3D scannen machinekamer voor BWTS

Nieuwe wetgeving vereist dat alle schepen een goedgekeurd ballast water management behandelingssysteem hebben. Om dit systeem te plaatsen is een 3d maatvoering van de huidige situatie onmisbaar.

Doordat er doorgaans weinig ruimte is in de pompkamer of machinekamer van een schip is 3D maatvoering de manier op dit in te meten. Ook om de stilstand tot een minimum te beperken is de juiste maatvoering belangrijk.

Op deze manier kan er in de voorfase goed worden nagedacht over de tie-ins. Zo kan de prefab piping volledig worden voorbereid. Hiermee wordt voorkomen om het schip onnodig stil te leggen.