Reverse Engineering

Voor het maken van CAD modellen van bestaand materiaal


Bij reverse engineering richt Asbuilt 3D scanning zich voornamelijk op het maken van CAD modellen van bestaand materiaal. Door middel van een 3D laserscan wordt er een Pointcloud gecreëerd van het bestaande materiaal. Dit kan industrieel materiaal zijn waar een verbetering aan moet komen of bijvoorbeeld een Piping trace waar isometrische tekeningen van gemaakt dienen te worden.

Wanneer kunt u reverse engineering inzetten?

Er zijn verschillende redenen gebruik te maken van resverse engineering, bijvoorbeeld:

  • Wanneer u geen documentatie van het originele ontwerp tot uw beschikking heeft.
  • Het bestaande CAD model voldoet niet.
  • Om te controleren of een gebouw, monument of iets anders aan de gestelde eisen voldoet.
  • Het originele product wordt niet meer gemaakt.

Reverse engineering uitbesteden?

Op zoek naar een bedrijf dat reverse engineering voor u uit handen kan nemen? Neem dan contact op met Asbuilt 3D Scanning.