Asbuilt maatvoering Drukvat

Project opdracht:

3D Scannen van een nieuw gefabriceerd drukvat.

Een onafhankelijke, door derden uitgevoerde, maatvoeringcontrole van een nieuw gefabriceerd drukvat.

 

Doel:

Het bepalen van een nauwkeurige vorm van het drukvat. Belangrijk zijn de hoofdmaten en juiste stand (positie, mogelijke hoekverdraaiing en scheefstand) van de aan te sluiten Nozzles.

De rapportage is een onderdeel van het Manufacturing Data Book.

Oplevering en eisen:

 • Eenmalige in-meting van de Asbuilt situatie, door middel van een 3D scanner
 • Voorkomen van een tijdrovende handmatige in-meting.
 • Met hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
 • Opleveren van rapportage in de vorm van een Asbuilt tekening;
  • Informatie Asbuilt maatvoering in 2d tekening.
  • Bepalen van de maximale toelaatbare afwijkingen volgens specificatie en normen/codes.

De gekozen werkwijze:

 • Het 3D scannen in de werkplaats van het productie gereed zijn der drukvat.
 • Registreren en combineren van de verschillende scans tot een 3D Pointcloud model.
 • Pointcloud omgezet naar een 3D model.
 • 3D model gebruikt voor asbuilt 2D tekeningen.
 • Maken van een duidelijke en overzichtelijk rapportage in de vorm van tekeningen.